Adatvédelem

bővebb információért: https://www.alkupon.hu/adatvedelem.htmlEz itt olvasható leírás ismerteti az MKAD Online Trade Kft. adatkezelési irányelveit, amelyek a cég minden adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységére érvényesek(részletesen lásd: 3. pont). Az MKAD Online Trade Kft. adatkezelési politikája teljes mértékben megfelel az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak, megalkotása során az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.) 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.) 1. Az adatkezelő adatai MKAD Online Trade Kft., 1143 Budapest, Stefánia út 101-103. Cégjegyzékszám: 01-09-194882 Adószám: 25015582-2-42 Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-78060/2014. Tel.: +36 (1) 4900010 E-mail: info@zoomout.hu Weblap: www.zoomout.hu 2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama 2.1. A www.zoomout.hu weboldal látogatói A kezelt adatok: dátum és időpont, a megnyitott oldalak, IP cím, a látogató számítógép beállításaival kapcsolatos adatok (mint pl. böngésző, operációs rendszer, képernyőfelbontás), a forrás oldal, ahonnan átkattintott a weblapra. Az adatkezelés célja: a honlap zavartalan működésének biztosítása, a visszaélések megakadályozása, weboldalak általános statisztikai adatainak követése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 90 nap. A weblapok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak mérésére a Google Analytics szolgáltatását vesszük igénybe. A google analitikai szoftverének adatkezelési irányelveiről részletesebben ez az oldal nyújt tájékoztatást: http://www.google.com/analytics 2.2. Hírlevél A www.zoomout.hu weblapon történő hírlevél feliratkozás esetén az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: név, e-mail cím, feliratkozó neme, születési dátum, város, feliratkozás dátuma, feliratkozás IP címe, hírlevél megnyitások, hírlevelekben található linkekre történő kattintás. Az adatkezelés célja: Hírlevél küldés a legújabb és lejáró kuponos ajánlatokról, hírekről, eseményekről korra, nemre és városra szegmentálva. A hírlevél feliratkozók tájékoztatása a legújabb szolgáltatásainkról. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (hírlevél feliratkozás), valamint a Grt. 6. §-a. Az adatkezelés időtartama: Az utolsó hírlevél megnyitástól számított 2 év. Az adatkezelés terjedelme: A feliratkozásával/regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait közvetlen üzletszerzési célból, továbbá a www.zoomout.hu honlap üzemeltetése keretében visszavonó nyilatkozatáig az adatkezelő illetve az adatkezelő tulajdonában álló vagy az adatkezelő tulajdonosi körével megegyező tulajdonosi körű gazdasági társaság kezelje, azaz összegyűjtse, feldolgozza és tárolja, illetve ugyanezen célból saját vagy üzleti partneri ajánlatot juttasson el postai, vagy elektronikus (e-mail, SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján. 3. Az érintett jogai Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő elérhetőségein. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben. 4. Jogorvoslati lehetőségek Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., weblap: www.naih.hu